PL

Zawory zwrotne

Zawory są przeznaczone do pracy w układach hydraulicznych gdzie medium robocze stanowi woda lub płyny HFA przy maksymalnym ciśnieniu roboczym 1.000 bar.
SERIA CV
Ciśnienie robocze 315-700 bar
Projekt1 Projekt2 Projekt3
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Eopejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013