PL

Zawory odcinające

Zawory INOXIHP charakteryzują się wysoką niezawodnością i solidną konstrukcją, dostępne są w różnych wersjach i mogą być sterowane pooprzez powietrze, wodę lub olej przy ciśnienienu roboczym aż do 500 bar.
seria VPZ-M
Sterowane powietrzem. Ciśnienie robocze do 500 bar.
seria VPT
Sterowane powietrzem. Ciśnienie robocze do 600 bar.
seria VPM
Sterowanie hydrauliczne. Ciśnienie robocze do 350 bar.
seria VPL
Sterowanie hydrauliczne - olej. Ciśnienie robocze do 600 bar
SERIA VIT
Sterowane ręcznie lub za pomocą silnika
Ciśnienie robocze: do 350 bar
 seria VDS
Sterowane pneumatycznie. Ciśnienie robocze do 250 bar.
Projekt1 Projekt2 Projekt3
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Eopejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013