PL

Zawory

Pracując z medium roboczym jakim jest woda czy też płyny HFA zawory INOXIHP są projektowane tak aby gwarantowały niezawodność oraz szybką reakcję. Zawory INOXIHP sprawdzają się najlepiej tam gdzie spotykamy się z  ciężkimi warunkami pracy i ciągłym procesem technologicznym. Zawory są dostępne w kilkudziesięciu wykonaniach, w rożnych rodzajach sterowania oraz ciśnieniach roboczym aż do 1000 bar.
Projekt1 Projekt2 Projekt3
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Eopejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013