PL

Pompy Nurnikowe

Zaprojektowane do pracy w trudnych warunkach pracy górnictwa podziemnego. Spełniają wysokie wymagania stawiane przed sprzętem górniczym w zakresie przepisów, użytkowania oraz utrzymania w ruchu.

Zespoły Pompowe

Zespoły pompowe oparte na pompach INOXIHP wyposażane są zgodnie z życzeniami klienta w elementy takie jak zawory, filtry, układy sterujące i napędowe spełniając wszystkie wymogi dotyczące niezawodności pracy w dostarczaniu medium.

Zawory

Tam gdzie wymagana jest wysoka niezawodność i szybkość działania w wymagających warunkach użytkowania polecamy zawory inoxihp. Dostępnych jest wiele typów zaworów o zakresie ciśnień od 0 do 100 bar.

Produkty Specjalne

Jest to specjalna linia produktów przeznaczona do specyficznych zastosowań, gdzie jakość, precyzja i wydajność są niezbędne do zaspokojenia potrzeb stawianych przed urządzeniem.
Projekt1 Projekt2 Projekt3
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Eopejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013