PL

Pompy Nurnikowe

Zaprojektowane do pracy w trudnych warunkach pracy górnictwa podziemnego. Spełniają wysokie wymagania stawiane przed sprzętem górniczym w zakresie przepisów, użytkowania oraz utrzymania w ruchu.
Projekt1 Projekt2 Projekt3
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Eopejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013