PL

Zawory proporcjonalne

Przeznaczone są do pracy w wymagających aplikacjach. Mogą być stosowane we wszystkich rodzajach układach hydraulicznych, gdzie niezbędne są wysoka precyzja i czas reakcji w połączeniu z niezawodnością i wydajnością.
seria VPZ-R
Sterowane pneumatycznie. Ciśnienie robocze do 500 bar.
seria VPZ-E
Sterowanie pneumatyczne. Ciśnienie robocze do 315 bar.
Projekt1 Projekt2 Projekt3
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Eopejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013