PL

Agregaty wysokociśnieniowe z przemiennikami częstotliwości

Najnowszy produkt naszej firmy powstał w efekcie realizowanego projektu „Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby - Rozwój działalności badawczo-rozwojowej w zakresie technologii górniczych w spółce Inoxihp Poland Sp. z o. o.” i są to agregaty wysokociśnieniowe z przemiennikami częstotliwości.

W agregatach tych sterownik mikroprocesorowy na podstawie sygnałów z przetworników ciśnienia oraz zadanego ciśnienia roboczego steruje pracą zespołów pompowych wchodzących w skład agregatu wysokociśnieniowego oraz prędkością obrotową wybranego/wybranych napędów w celu osiągnięcia ciśnienia roboczego tak aby realizować wyznaczone parametry wyjściowe.

 

Agregaty mogą być oferowane w układach:

 

1. Jednopompowym

2. Wielopompowym:

  • z jedyną pompą regulowaną i pozostałym pompami bez regulacji,
  • z wieloma pompami regulowanymi. 

Zalety rozwiązania:

  • zastosowanie przemienników częstotliwości zapobiega udarom hydrauliczny w układzie hydraulicznym oraz mechanicznym w układzie pompa-silnik co przekłada się na zmniejszenie kosztów eksploatacyjnych.
  • gwarantowane stabilne ciśnienie robocze
  • zmniejszenie zużycia energii elektrycznej przez zespoły pompowe, wg badań labolatoryjnych o około 20-30%
Agregaty wysokociśnieniowe z przemiennikami częstotliwości
Podstawowe parametry:

przepływ: do 500 [l/min]

ciśnienie robocze: do 42 [MPa]

napięcie zasilania: 500 lub 1000 [V]

sterowanie ciśnieniem: regulacja obrotów poprzez przemiennik częstotliwości

 

Projekt1 Projekt2 Projekt3
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Eopejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013