PL

Filtry niskociśnieniowe

Niskociśnieniowy filtr dwukomorowy rewersyjny
Źródłem zanieczyszczeń  w układach hydraulicznych są przeważnie: starty metal, farba, starte części uszczelek, pył. W razie braku filtra w instalacji, zanieczyszczenia przedostają się do wszystkich części instalacji hydraulicznej. Każde zanieczyszczenie medium roboczego może spowodować poważne awarie, dlatego urządzenia filtrujące spełniają bardzo ważną rolę w systemach hydraulicznych.
Projekt1 Projekt2 Projekt3
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Eopejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013