PL
Zastosowania

Hutnictwo

  • usuwanie zgorzeliny przy wytwarzaniu  kęsów, wlewków, bloków, kształtowników, rur, szyn, prętów ze stali węglowej, stopowej,  nierdzewnej i specjalnej
  • pierwotne zbijanie zgorzelin (natychmiast po wyjęciu metalu z pieca), wtórne (bezpośrednio przed ostatnim walcowainiem)
  • zbijanie bezpośrednie lub z zastosowaniem akumulatora hydropneumatyznego.


Kucie i wytłaczanie

  • zasilanie hydrauliczne pras i młotów kuźniczych
  • automatyka pras i młotów kuźniczych

Górnictwo

  • zasilanie instalacji zraszania kombajnów ścianowych i chodnikowych oraz chłodzenia silników
  • zasilanie sekcji obudów zmechanizowanych
  • mycie wysokociśnieniowe w atmosferze wybuchowej
Testy wysokociśnieniowe
  • stanowiska do testowania rur
  • stanowiska do testów wysokociśnieniowych
Projekt1 Projekt2 Projekt3
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Eopejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013