PL
Kontakt

Inoxihp Poland Sp. z o.o.
 
Ul. Podgórna 1/2
40-026 Katowice
tel. +48 327332725 - fax +48 327331148
 
Sąd Rejonowy Katowice-Wschód, Wydział VIII Gospodarczy KRS 0000332142
Kapitał zakładowy  - 1 430 000,00 PLN
NIP 954 267 08 42
REGON 241161943
ING Bank Śląski S.A. 48 1050 1722 1000 0023 4032 0601

obowiazek informacyjny wg RODO

 


Projekt1 Projekt2 Projekt3
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Eopejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013