PL
Kontakt

Inoxihp Poland Sp. z o.o.
 
Ul. Podgórna 1/2
40-026 Katowice
tel. +48 327332725 - fax +48 327331148
 
Sąd Rejonowy Katowice-Wschód, Wydział VIII Gospodarczy KRS 0000332142
Kapitał zakładowy  - 1 430 000,00 PLN
NIP 954 267 08 42
REGON 241161943
ING Bank Śląski S.A. 48 1050 1722 1000 0023 4032 0601

 


Projekt1 Projekt2 Projekt3
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Eopejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013